You are here: Home › Izolirani-solarni-sistemi

Izolirani solarni sistemi (Stand-Alone)

Izolirani sustavi se koriste tamo gdje nema javne distribucijske mreže ili gdje je cijena priključka na mrežu tako visoka da se isplati investirati u fotonaponski sustav. Takvi sustavi akumuliraju energiju u baterijama kako bi garantirali opskrbu energije noću i u nepovoljnim metereološkim uvjetima, a ako potrošači funkcioniraju na izmjeničnu struju, dodaje se i inverter-izmjenjivač (pretvarač napona) koji pretvara izlaznu, istosmjernu struju iz modula u potrebnu, izmjeničnu struju za napajanje potrošača.


Shema izoliranog solarnog sistema

Izolirani sustavi štite okoliš i također pružaju energetsku neovisnost.

Pošto je sama instalacija sustava jednostavna, praktične mogućnosti korištenja su raznolike, te se sustav može koristiti kod:
  • izoliranih/izdvojenih objekata (vikendice, udaljena sela …)
  • telekomunikacijskih sustava (odašiljači, repetitori i bazne stanice radio/TV, fiksne i mobilne telefonije)
  • ulične rasvjete (neelektrificirana prigradska raskrižja, parkirališta)
  • pokretne prometne signalizacije (cestovne, željezničke i zračne)
  • vodocrpilišta (za navodnjavanje, izvora i bunara)
  • mobilnih jedinica, kamping kućica, kampera i plovila
  • svjetionika, signalnih plutača i platformi na moru
  • sustava za automatsko prikupljanje i praćenje podataka (mjerno-kontrolne stanice za meteorološke, klimatske, seizmološke, hidrološke, ekološke i sl. namjene)